twój świat autyzmu
    Powrót
EDUKACJA DZIECI I OSÓB Z AUTYZMEM


 
Dział w stałej rozbudowieMinisterstwo Edukacji Narodowej

Kuratoria Oświaty

MRN - Wstępne założenia nowego systemu finansowania oświaty

Wybrane akty prawne regulujące edukację dzieci niepełnosprawnych
              PROGRAMY, PODRĘCZNIKI, KONSPEKTY ZAJĘĆ:


Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, MEN

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, MEN

Podręczniki, które można wykorzystać w nauczaniu dzieci z autyzmem - darmowe!

Podręcznik on-line pt."Edukacja zdrowotna". Program przeznaczony dla przedszkoli z konspektami zajęć.

"2 plus 2" - PROGRAM EDUKACYJNY DLA DZIECI - MATEMATYKA

Gospodarstwo wiejskie - scenariusz zajęć zintegrowanych z ilustracją multimedialną

Scenariusze zajęć zintegrowanych - można wykorzystać w nauczaniu dzieci i młodzieży z autyzmem
ARTYKUŁY:

NAUCZANIE DZIECI W DOMU: tłum.Piotr Kosibowicz

JADWIGA FURMAN : "Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych u uczennicy gimnazjum specjalnego".

RENATA STEFAŃSKA-KLAR:Tworzenie programu szkolnego dla uczniów z autyzmem,

SUSAN MORENO,CAROL O'NEAL:Uczenie osób z autyzmem o wysokim poziomie funkcjonowania

JOANNA SKORUPA: Uczniowie z autyzmem i ich pozycja w klasie

Edukacja i terapia w zespole Retta

REGINA. A.RÓŻALSKA, KAMILA MIRONOWSKA, EWA KONDRACKA: Wspomagana komunikacja w zespole Retta (RS)

HALINA WIELOCHA: Zagadnienie komunikowania się w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo

BARBARA OSZUSTOWICZ: Którędy do Ciebie - o katechizacji uwag kilka

ROMAN FICEK: O szkolnictwie specjalnym

FRANCISZEK WOJCIECHOWSKI: O nauczaniu integracjnym w warunkach wiejskichwwwDZIECI - darmowa usługa Strony Dzieci Sprawnych Inaczej

Strona Dzieci