Hierarchia potrzeb

Potrzeba sukcesu

polega na dążeniu do osiągnięcia wyniku, który zadowala jednostkę. Może koncentrować się na osiągnięciu sukcesu w nauce, pracy zawodowej, sporcie itp. Osiągnięcie wymarzonego celu stanowi sukces, dla innych jest uniknięcie tym uniknięcie porażki.

Potrzeba sensu życia-

niektórzy widzą sens swojego życia w wychowywaniu dzieci, w pracy zawodowej, kontaktach towarzyskich, zabawach, inni w altruizmie. Utrata sensu życia może doprowadzić do spadku aktywności i apatii.

Zaspakajanie potrzeb prowadzi do tego, że przestajemy działać w pewnym kierunku jednak nasza aktywność nie maleje. W miejsce zaspokojonej potrzeby pojawia się całe mnóstwo innych jeszcze nie zaspokojonych, dzieje się tak dlatego bo potrzeby mają charakter nieograniczony

do spisu