Powrót
TEST KOMPETENCJI
Opracowała Dorota Dankowska
TEST KOMPETENCJI – KLASA II – I semestr

...................................................................................................................................
Imię i nazwisko ucznia

A/ Przeczytaj uważnie tekst. Postaraj się go zrozumieć. Następnie odpowiedz na pytania zaznaczając właściwą odpowiedź.

- Szykujecie się znów do podróży? Odpływacie od nas? Dokąd wędrujecie? Do Australii, do Ameryki Południowej? A może aż na afrykańskie wody?
Z wianuszka otaczających profesora ptaków, które stały prościutko, jeden wysunął się naprzód. Podniósł łepek i słuchał uważnie, co mówi to dziwne stworzenie, trzy razy od niego większe, które tak jak on, pingwinek Adeli, chodzi na dwu nogach.
Naraz profesor stuknął palcem w czoło.
- Wiem! – krzyknął. I roztrącając zdumione pingwinki pobiegł szybko w stronę zasypanego śniegiem domku.
- Andrzej, Janek! Wiem już, co zrobimy! – wołał od progu. – Pozakładamy pingwinkom na łapki aluminiowe obrączki.
- Po co, profesorze? – spytał z głębi izby jakiś głos.
- Jak to po co? Na każdej obrączce wyryjemy napis: „Stacja imienia profesora Dobrowolskiego na wschodnich brzegach Antarktydy”, potem dzisiejszą datę i kolejny numer. Zawiadomimy przez radio wszystkich polarników, marynarzy i łowców wielorybów, pływających na morzach Antarktydy. Ktokolwiek z tych ludzi zobaczy pingwinki z obrączkami, zanotuje, gdzie i kiedy je widział, i da nam znać. A my tu będziemy na mapie zaznaczać, którędy nasze ptaki wędrują.
(Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”)


1. O jakich ptakach jest mowa w tekście?

A/ wróblach
C/ pingwinach
B/ gołębiach
D/ strusiach

2. Gdzie toczy się akcja opowiadania?

A/ na Antarktydzie
C/ w Ameryce Południowej
B/ w Australii
D/ w Afryce

3. Na jaki pomysł wpadł profesor?

A/ będzie karmił pingwiny
C/ będzie tresował pingwiny
B/ będzie obrączkował pingwiny D/ będzie fotografował pingwiny

4. W jakim celu polarnicy chcą pozakładać ptakom aluminiowe obrączki?


A/ aby ładnie wyglądały
B/ aby nie mogły uciec
C/ aby je skrzywdzić
D/ aby zbadać, którędy ptaki wędrują

5. Zdanie „Dokąd wędrujecie?” jest zdaniem:

A/ oznajmującym
B/ rozkazującym
C/ pytającym D/ wykrzyknikowym

6. W zdaniu „ Naraz profesor stuknął palcem w czoło.” czasownikiem jest wyraz :
A/ profesor
B/ palcem
C/ stuknął
D/ czoło

7. Wyraz „zamyślony” to:
A/ czasownik
B/ przymiotnik
C/ rzeczownik
D/ inny

8. W którym ciągu wyrazów znajdują się tylko rzeczowniki?
A/ czekajcie, chłopcy, loowa
B/ śnieżna, kulki, mroźna
C/ pingwiny, wieloryb, zanotujemy D/ Andrzej, ptak, krawat

9. Które z podanych grup wyrazów występują w liczbie mnogiej?

A/ idziemy, ptaki, odpłyną C/ mapa, śpiewają, domek
B/ pobiegł, krzyczy, człowiek
D/ zrobimy, nos, profesor

10. Pingwiny to:
A/ ssaki
B/ ptaki
C/ gady
D/ ryby

11/ Ciało pingwina pokryte jest:
A/ sierścią
B/ łuskami
C/ piórami
D/ pancerzem

12. W ilu stanach skupienia występuje woda?

A/ 3
B/ 4
C/ 2
D/ 5

13. Woda zamienia się w lód w temperaturze :
A/ 0° i w temperaturach ujemnych
B/ 0° i w temperaturach dodatnich
C/ tylko w temperaturze ujemnej
D/ tylko w temperaturze dodatniej

14. Na trzech krach siedziało razem 27 pingwinów. Na każdej krze po tyle samo ptaków. Ile pingwinów siedziało na jednej krze?
A/ 4
B/ 7
C/ 8
D/ 9

15. Przyrodnicy obrączkowali pingwiny przez 1godz. 27 min. Ile to minut?

A/ 45
B/ 87
C/76
D/ 78

16. Przyrodnicy zaczęli obrączkować ptaki w poniedziałek. Obrączki zakładali przez trzy dni. W jaki dzień tygodnia skończyli?
A/ wtorek
B/ środa
C/ czwartek
D/ piątek

17. Nakładanie jednej obrączki trwa 5 minut. Profesor rozpoczął pracę o 10: 15, a zakończył o 10:45. Ile ptaków zaobrączkował?
A/ 6 B/7
C/ 10
D/ 5


wwwDZIECI - darmowa usługa Strony Dzieci Sprawnych Inaczej

Strona Dzieci