Ptaki w wierszach i bajkach

           ptaki są niewyczerpanym źródłem natchnienia dla poetów

Spis autorów

Adam Asnyk (1838-1897)

Jan Brzechwa (1900-1966)

Maria Konopnicka (1842-1910)

Ignacy Krasicki (1735-1801)

Czesław Miłosz

Leopold Staff (1878-1957)

Ewa Szelburg-Zarembina (1899-1986)

Julian Tuwim (1894-1953)


do alfabetycznego spisu ptaków
strona główna